Pisa-Online.com Travel Pisa Hotels Booking Guide

PISA ONLINE ...since 1996 all about your holiday in Pisa.

Pisa villas

  • Home
  • Villa Arganini

Villa Arganini

Villa Arganini Via di Buti 56032 Colle di-Badia-Buti Note: municipal property and not accessible to the public. Description: The building is neoclassical, with an adjoining chapel and crypt circular, the…

Villa Arganini

Villa Arganini Via di Buti 56032 Colle di-Badia-Buti Hinweis: kommunale Eigentum und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Beschreibung: Das Gebäude ist klassizistisch, mit einer angrenzenden Kapelle und Krypta kreisförmigen, die…

Villa Arganini

Villa Arganini Via di Buti 56032 Colle di-Badia-Buti Let op: gemeentelijke eigendom en niet toegankelijk voor het publiek. Beschrijving: Het gebouw is in neoklassieke stijl, met een aangrenzende kapel en…

Villa Arganini

Villa Arganini Via di Buti 56032 -Colle di Badia -Buti Nota: di proprietà comunale, non è accessibile al pubblico. Descrizione: L’edificio è in stile neoclassico, con annessa cappella gentilizia e…

Paleizen en villa's in Pisa en de provincie

De volledige lijst met telefoonnummers van de paleizen en villa’s en de provincie van Pisa …